The School of Chemistry


Dean : Prof. Kong Xiangzheng
Professors ....................... 23 
Associate Professors...............53  
Lecturers..........................50 
Students..........................474
 -undergraduates..................354
 -M.Sc. Candidates. ...............94
 -Ph.D. Candidates.................19 
It is one of the oldest schools in the university . Both in teaching and research the school holds a prominent position . There are over 20 research fields in this School. Prof. Deng Conghao, an Academician of the Chinese Academy of Sciences and a supervisor for Ph.D. students, Prof. Yang Kongzhang, a supervisor for Ph.D. students and other scientists and professors famous in China and abroad are taking the lead of the research in the School. Numerous research results have been internationally recognized, and several first grade national prizes have been rewarded, among them one National Natural Science Prize, 2 items of second class prizes by National Science Congress, 4 prizes at the national level and more than 30 at the provincial or ministerial levels. Each year about 40 papers are published in prestigious international journals. Since 1985, the School of Chemistry has undertaken 3 national major research projects, 12 national key research projects and more than 100 projects from the National Natural Science Foundation of China and Shandong Provincial Natural Science Foundation.


List of Professors and Associate Professors:
Professor
Sun Sixiu Kong Xiangzheng Chen Zaicheng Yin Yongjia Wang Huimin
Yang Jinghe Chen Shenhao Jie Niangqin Jiang Dehua Guo Zheng
Zhu Guiyun Zhang Qizhen Zhang Chunguang Jin Wenrui Wang qilong
Li Ganazuo Liu Chengbu Yue Shugu Liu Changyi Liu Dexin
Ding Shiliang
Associate Professor
Xu Geiying Hou Wangguo Li Ciran Li Gaolan Tang Zhiqiang
Yu Tai Xy Jiang Jianzhuang Mu Jin Li Jihai Wang Yixuan
Zhao Yuting Feng Xusheng Sun Changjun Si Zhikun Kan Chengyou
Yuan Yunlong Zhang Jingzhi Cui Xuegui Liu Zonglin Guo Yonglang
Liu Chuanpu Zhang Xiaoli Zhang shuzhen Gou Jingzhong Feng Dacheng
Sun TongShan Zhou C.G. liang Weian Zhu HePing Lin Jimao
Mu Binhuarg Liu Jinting Zhang Miao Xie Xinji Shen Dazhong
Wang Lizeng

Department of the School:

The Chemistry Department

Specialities/degrees and courses offered
Chemistry ( B.Sc. )
Applied Chemistry ( B.Sc.)
Inorganic Chemistry ( M.Sc.)
Analytical Chemistry ( M.Sc.)
Physical Chemistry ( M.Sc. / Ph.D. )
Organic Chemistry ( M.Sc.)
Macromolecular Chemistry & Physics( M.Sc.)

The courses offered to undergraduates in both Chemistry and Applied Chemistry specialities are as follows: Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Physical Chemistry, Structural Chemistry, Instrument Analysis and Principles of Chemical Engineering. In addition to these compulsory courses, there are over 20 optional courses available, among which foreign languages, computer and experimental skills are emphasized. For the Applied Chemistry speciality, knowledge of chemical engineering and industrial application is highly stressed.


E-mail:chem@sdu.edu.cn